Share |

Filovision

Filosofia tarkoittaa viisauden rakastamista, filovision näkemisen rakastamista. Katsominen ja näkeminen ovat eri asioita. Zenissä pyritään näkemään todellisuus sellaisena kuin se on.  

Filosofinen tutkimukseni on keskittynyt kehollisuuden filosofiaan, liikunnan filosofiaan, fenomenologiaan ja idässä erityisesti zen-buddhalaisuuteen ja muihin viisausperinteisiin. Rinzai-koulun zeniä olen harjoittanut vuodesta 1984. Siksi tuo viittaus näkemiseen. Luennoin kaikista näistä teemoista ja pidän harjoituksia. Tietoisuustaitokoulutukseni  pitävät sisällään kaikki nämä näkökulmat. Pidän myös filosofin vastaanottoa.

Koulutukset 

buddha.jpg