Share |

Asahista kohti Syvä-asahia

Olen kehittänyt uuden suomalaisen terveysliikuntamenetelmän, asahin, yhdessä Ilpo Jalamon, Yrjö Mähösen ja Keijo Mikkosen kanssa. Kehitystyö tapahtui 2004 - 2007. Asahi on erityisesti suunniteltu ennaltaehkäisemään ja hoitamaan tyypillisiä suomalaisten terveysongelmia. Se sopii erityisen hyvin vanhemmille ihmisille, mutta myös työpaikkaliikunnaksi ja jopa urheilijoille palauttavaksi harjoitukseksi.

Olen kehitellyt asahin myötä myös uutta terveysliikuntakäsitystä, jota asahi myös edustaa. Ks. tästä lyhyt PowerPoint -esitys asiasta. Kirjoitin asahista myös kirjan Asahi - terveysliikuntaa kaikille, yhdessä Jalamon ja Mähösen kanssa. Uusin kirjani asahista: Asahi - tietoisen liikkeen taito, ilmestyi keväällä 2014 Docendolta. Olen siinä vienyt asahia hieman omaan suuntaani, syventänyt monia asahin periaatteita ja yksityskohtia. Näin siksi että olen huomannut, että asahia tehdään nykyään aivan liian usein ulkoisesti ja unohdetaan sen sisäistä kuuntelua korostava luonne. Asahi on ja oli lähtökohdiltaan sisäinen, kehon kuuntelua ja tietoista liikettä korostava liikuntamuoto, ei ulkoista liikettä korostava voimistelulaji. Käytän  nykään asahin näitä periaatteita korostavasta lähestymistavastani nimeä Syvä-asahi.

Syvä-asahin kotisivut, josta löydät paljon tietoa asahista sekä koulutuskalenterin. Jos olet kiinnostunut asahista, ota yhteyttä. 

Tässä asahin perusliikesarja, josta saat hyvän kuvan siitä, mitä asahi on. Katso myös "materiaalipankin" "videosali".

sininen_asahi.jpg

Asahi-ohjaajakoulutukset.

Hyvinvoinnin eväitä terveydenhuollon henkilökunnalle.