Share |

Hyvinvoinnin eväitä terveydenhuollon henkilöstölle 

Pidä huolta itsestäsi, jotta jaksat auttaa muita!

 

Kenelle tarkoitettu: Teveydenhuollon henkilöstölle. 

Koulutuksen tavoite: Koulutus antaa eväitä omasta hyvinvoinnista huolehtimiselle ja opettaa optimaalista kehon käyttöä työn fyysisesti raskaissa siirto- ja nostotilanteissa.

Kouluttajat: Timo Klemola, FT; Asahi-Health -terveysliikunnan pääkehittäjä ja Juhani Kuittinen, sairaanhoitaja, asahi-ohjaaja, ks. kotisivu (tulossa).

Aika ja paikka: Koulutus kestää kaksi päivää ja toteutetaan tilaajan tiloissa.

Tiedustelut: Ota yhteyttä Juhani Kuittiseen, puh: 040-7265181 (iltaisin), s-posti: juhanikuittinen(at)hotmail(piste)com

Tämä koulutus koostuu viidestä kokonaisuudesta, moduulista, joissa keskitytään kehon ja mielen huoltoon ja kehon ergonomiseen käyttöön. Seuraavassa koulutuksen sisältöjen tarkempi kuvaus.

 

1. Kehon huolto       

 

 

Tavoite: Tyypillisten työperäisten vaivojen ennaltaehkäisy ja hoito, niska-hartia -seutu, selkä.

Keinot: Opetellaan asahin perusliikesarja, joka koostuu rentousharjoitteista, niska-hartia -harjoitteista, selkäliikkeistä ja jalka- ja tasapaino-osiosta.

                                                                                 

2. Kehon käytön periaatteet

 

 

Tavoite: Optimaalinen ja ergonominen kehon käyttö eri työtilanteissa ja jokapäiväisessä elämässä.

Keinot: Harjoitellaan kehon optimaalinen rakenne asahin periaatteiden avulla. Opetellaan tunnistamaan kehon keskilinjan asennot; lantion, hartioiden ja niskan neutraaliasennot. Opetellaan rennon voimankäytön periaatteet ja nostojen ja siirtojen ergonomiset periaatteet.

3. Kehot kuuntelevat toisiaan 

 

 

Tavoite: Oppia kuuntelemaan potilaan kehoa ja liikettä siirtotilanteissa, jolloin päästään kuntoutusta tukevaan auttamiseen ja säästetään omia voimavaroja.

Keinot: Harjoitellaan kosketusta ja toisen kehon liikkeen kuuntelua erilaisten pariharjoitteiden avulla.

 4. Ergonominen kehon käyttö työssä

 

 

 

Tavoite: Oppia käyttämään oikeaa kehon rakennetta ja rentoa voimaa potilaan siirtotilanteissa.

Keinot: Siirtotilanteen tietoinen vaiheistus ja analyysi. Parin kanssa tehtävät tilanneharjoitukset.

5. Mielen huolto: tietoisuustaidot
ja työperäinen stressi

Tavoite: Oppia toimimaan stressaavista tilanteista huolimatta joustavasti ja tyynesti.

Keinot: Opetellaan kognitiivisen etäännyttämisen ja tietoisen läsnäolon tekniikoita ankkuroitumalla kehoon ja aistien kokemusvirtaan.